Slide Cursussen, workshops, presentaties, inspiratiesessies en debatten Kijk op diversiteit

balans )  aandacht voor diversiteit, eigentijds vakmanschap en leiderschap, feedback, versterken professionele weerbaarheid en cultuursensitiviteit, doorbreken handelingsverlegenheid 

Wat we doen

balans )  is een trainings- en adviesbureau op het specialistische gebied van diversiteit, dat opdrachten uitvoert op alle niveaus in organisaties: van raden van toezicht, besturen, hoger- en middenmanagement tot de ‘werkvloer’; van lezingen, spreekbeurten, debatten, workshops, studiebijeenkomsten, themadagen tot intensieve meerdaagse trainingen.

Voor wie

Voor iedereen die zich wil verdiepen in de complexiteit, de gevoeligheden, de dilemma’s van de hedendaagse samenleving en in actuele maatschappelijke thema’s die ook de werkpraktijk raken, zoals omgaan met cultuurverschillen en extreme idealen en uitingen, aanspreken op burgerschap, vergroten morele weerbaarheid en cultuursensitiviteit etc.

Over Gerrit van Roekel

De drijvende kracht achter  balans )  is Gerrit van Roekel. Hij is opgeleid als geschiedkundige, werkte in de residentiële hulpverlening, deed internationaal ontwikkelingswerk, was maatschappelijk werker in achterstandswijken en gaf onderwijs aan volwassenen. “Mijn loopbaan en de vele reizen, naast mijn eigen ervaringen met het leven tussen twee culturen en mijn nieuwsgierigheid en interesse in mensen, leidden haast automatisch tot deskundigheid in het omgaan met verschillen en interculturele communicatie. Mijn studies gaven me tenslotte diepgaand inzicht in de ontstaansgeschiedenis van die culturele verschillen en de onderscheidende mens- en wereldbeelden.”

Wat wij bieden

Vormde kennisvermeerdering over interculturele communicatie en over gewoonten en tradities van bepaalde (bevolkings)groepen in de beginjaren van het bestaan van  balans )  de kern van haar activiteiten, dat accent is steeds meer komen te liggen op stimulering tot kritische nadenken over actuele thema’s vanuit een duurzame visie op diversiteit: het denken over gelijkheid en cultuurverschil en oog hebben voor diversiteit en daarop adequaat inspelen door generiek beleid.

Ridderstraat 72 Bolletje_small 4902  AC  Oosterhout Bolletje_small tel. 0162 – 420200 Bolletje_small e-mail  info@buro-balans.nl Bolletje_small www.buro-balans.nl

handelsregister 060.72815 Bolletje_small b.t.w.-nummer NL8111.46.455.B01

Buro Balans is de handelsnaam van Balans International B.V.